ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

"ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου"

Η εισαγωγή στο γραμματειακό είδος και στο συγγραφές δίδεται με ερωτήσεις – απαντήσεις. Ακολουθεί η μετάφραση σε αντιστοίχιση με το αρχαίο κείμενο και εκτενέστατα ερμηνευτικά σχόλια που εμβαθύνουν στην κατανόηση του κειμένου και επικαλύπτουν το σύνολο των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Η συντακτική προσέγγιση γίνεται με υπέρθεση των προσδιορισμών πάνω στους όρους του αρχαίου κειμένου για να μην κατακερματίζεται η ανάλυση. Η γραμματική εξομάλυνση είναι πληρέστατη καθώς προσεγγίζει λέξη προς λέξη το αρχαίο κείμενο και περιλαμβάνει αναγνώριση των τύπων, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, αρχικούς χρόνους των ρημάτων, ετυμολογικά σχόλια και παράγωγα-ομόρριζα.

Συγγραφείς:
Κωνσταντίνος Παπαζέτης


ISBN: 978-960-7016-33-1 Έκδοση: 2014 (3η) Αριθμός Σελίδων: 432 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ