ΦΥΣΙΚΗ, Α’ λυκείου

"ΦΥΣΙΚΗ, Α’ λυκείου"

Το βοήθημα αυτό γράφτηκε με στόχο:

α)     Να αναδείξει βασικές έννοιες της φυσικής και να εμβαθύνει εκεί που κρίνεται σκόπιμο.

β)     Να αναπτύξει μεθοδολογία και πρόγραμμα αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων φυσικής.

γ)     Να ταξινομήσει σε γενικές ενότητες τα προβλήματα.

δ)     Να δημιουργήσει στον μαθητή την κατάλληλη υποδομή, προκειμένου να ανταποκριθεί στη Γ΄ Λυκείου στο ρόλο του υποψήφιου με επιτυχία.

Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων περιέχει:

  • Θεωρία σε παράλληλη ανάπτυξη με την ύλη του σχολικού βιβλίου.
  • Μεθοδολογία και ταξινόμηση των προβλημάτων σε επιμέρους αλλά και σε ευρύτερες ενότητες.
  • Πολλά λυμένα παραδείγματα, με έμφαση στη μαθηματική επεξεργασία.
  • Ερωτήσεις κλειστού τύπου (ομάδα Α΄) και ερωτήσεις κρίσεως που απαιτούν αιτιολόγηση (ομάδα Β΄) στη λογική και στο πνεύμα των πανελληνίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου.
  • Άλυτες ασκήσεις για εξάσκηση των μαθητών σε βασικές γνώσεις θεωρίας.
  • Άλυτα προβλήματα για εξάσκηση των μαθητών σε εφαρμογή στρατηγικής για την επίλυσή τους.
  • Κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο και στο τέλος επαναληπτικές ερωτήσεις κρίσεως με αιτιολόγηση καθώς και προβλήματα συνδυαστικά σε όλη την ύλη.

•             Στο τέλος του βιβλίου αναπτύσσονται συνοπτικά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις – ασκήσεις – προβλήματα του βιβλίου αυτού αλλά και του σχολικού βιβλίου

Συγγραφείς:
Μάντζιαρης Χρήστος


ISBN: 978-960-7016-99-7 Έκδοση: 2020 Αριθμός Σελίδων: 712 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ