ΘΕΜΕΛΙΟ στην Έκθεση-Έκφραση Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου

"ΘΕΜΕΛΙΟ στην Έκθεση-Έκφραση Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου"

Το παρόν σύγγραμμα είναι απότοκος της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο που θα μυήσει τους δέκτες στη νέα διδακτική και εξεταστική αντίληψη που προωθείται  από το Υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πυρήνας, οδηγός και κατευθυντήριος άξονας της εργασίας μας αποτέλεσαν το Α΄, Β΄ και Γ΄ τεύχος της Έκφρασης – Έκθεσης αντίστοιχα. Θα διαπιστώσει, λοιπόν, εύκολα κανείς ότι σε αυτό το πόνημα εμπεριέχονται με τρόπο ευσύνοπτο και συνάμα άρτιο όλες οι θεματικές ενότητες των σχολικών βιβλίων. Σε πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της σύνταξης σημειώσεων και περίληψης, όπως αυτές προτείνονται από τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου. Σε δεύτερο επίπεδο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της θεωρίας που περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια των τριών τάξεων του Λυκείου. Σε τρίτο επίπεδο διευκρινίζονται και αναλύονται θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της παραγωγής κειμένου. Στη συνέχεια, περιλαμβάνεται ενδεικτική σχεδιαγραμματική παρουσίαση ειδικών εννοιών έκθεσης αλλά και ένας επαρκής αριθμός κειμένων σύγχρονων συγγραφέων, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να εξοικειωθεί με κείμενα διαφορετικού χαρακτήρα και να καταστεί ικανός να τα κατανοήσει και να τα επεξεργαστεί δημιουργικά μέσω της έκθεσης αλλά και της περίληψης. Ευχή μας η καλή μελέτη, η δημιουργική και εποικοδομητική ανάγνωση του υλικού του παρόντος βιβλίου.

Συγγραφείς:
Χρήστος Κυζάκης
Σπύρος Τσαμπάκαλος


ISBN: 978-960-7016-30-0 Έκδοση: 2016 (4η) Αριθμός Σελίδων: 560 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ