ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου

"ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ – Β΄ – Γ΄ Λυκείου"

Το  “Γλωσσικό Υπόβαθρο” δομείται σε δύο μεγάλους θεματικούς άξονες. Στο πρώτο μέρος ενσωματώνονται Πίνακες συνωνύμων – αντωνύμων, ενώ καινοτομία του βιβλίου αποτελεί η ξεχωριστή ενότητα με συνώνυμα σε κοινότοπες λέξεις – φράσεις (κάνω, υπάρχω, γίνομαι, έχω, πρέπει, πρόβλημα, αιτία, συνέπεια, κ.α.). Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά Θεωρία Γραμματικής, κατανεμημένη σε κατηγορίες ( άρθρο, ουσιαστικά, επίθετα, παραθετικά, αριθμητικά, αντωνυμίες, ρήματα, επιρρήματα, προθέσεις, σύνδεσμοι, μόρια), Θεωρία Συντακτικού, κανόνες Ορθογραφίας (συνηθισμένα λάθη στο γραπτό αλλά και προφορικό λόγο) και  Θεωρία Στίξης.

Συγγραφείς:
Αθανασία Γιαμούζη
Θανάσης Καραμήτρος


ISBN: 978-960-7016-63-8 Έκδοση: 2018 (2η) Αριθμός Σελίδων: 192 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ