ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

"ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

Στόχος και φιλοδοξία αυτής της σειράς είναι η άρτια επανάληψη των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τα επίσημα εξεταστικά δεδομένα. Η εκδοτική καινοτομία της σειράς, που την καθιστά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του υποψηφίου και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έγκειται στα παρακάτω σημεία:

  • Οι απαντήσεις δίνονται αναλυτικά αμέσως μετά την εκφώνηση κάθε θέματος.
  • Οι ερωτήσεις θεωρίας αναπτύσσονται εκτενώς, χωρίς παραπομπές στο σχολικό βιβλίο.
  • Οι λύσεις παρατίθενται διεξοδικά με υποδειγματικό τρόπο, με παρουσίαση ακόμη και των αριθμητικών πράξεων και υπολογισμών.
  • Η μεθοδολογία και ο πρότυπος τρόπος επίλυσης προετοιμάζουν τον απαιτητικό μαθητή που επιδιώκει το άριστα (100) ως βαθμολογική επίδοση.
  • Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και οι κρίσιμες επιστημονικές παρατηρήσεις οδηγούν σε εμβάθυνση διευρύνοντας τους γνωστικούς ορίζοντες.
  • Οι θεωρητικές επισημάνσεις, τα σχόλια, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι μεθοδολογικές υποδείξεις οξύνουν την κριτική ικανότητα και τη συνδυαστική σκέψη.
Συγγραφείς:
Β. Μητσόπουλος
Χρ. Σίσκας
Κ. Τσελεπίδης

Επιστημονική υποστήριξη:
Ι. Σέμπος
Ρ. Σέμπρος
Σ. Ιμβριώτης


ISBN: 978-960-7016-74-4 Έκδοση: 2016 (Γ΄) Αριθμός Σελίδων: 248 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ