ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ της Αρχαίας Ελληνικής Α΄, Β’, Γ’ Λυκείου