Ηλιάδης Κωνσταντίνος – Οικονομικών Επιστημών (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Με την εξαιρετική και άρτια προετοιμασία από τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ κατάφερα και πέτυχα τον πρωταρχικό μου στόχο. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους καθηγητές του Φροντιστηρίου που με βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθειά μου. Η μεθοδική εκπαιδευτική καθοδήγησή τους σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη, που μου προσέφεραν ακόμα και την περίοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αποτέλεσαν τους καταλυτικούς παράγοντες στη συγκεκριμένη επιτυχία μου.

Κοινοποίηση: