Ακριτίδου Σοφία – Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Οι Πανελλήνιες αποτελούν μια από τις δυσκολότερες «δοκιμασίες» στις οποίες έχω υποβληθεί στην έως τώρα ζωή μου, με τη βοήθεια όμως των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ κατάφερα να πετύχω το στόχο μου. Οι μαθησιακές ανάγκες μου καλύφθηκαν πλήρως μέσω του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, που ήταν πάντα διαθέσιμο, καθώς και μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων. Η διδακτέα ύλη καλύφθηκε στο σύνολό της έγκαιρα, ενώ υπήρξε και το χρονικό περιθώριο για πολλές επαναλήψεις. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου για την στήριξή τους.

Κοινοποίηση: