Ναχάμου Άρια – Χημικό (Ιωαννίνων)

Ευχαριστώ τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, καθώς με οδήγησαν στην επιτυχία με την εισαγωγή μου στο Χημικό του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι καθηγητές μου με την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, τη μεθοδικότητα τους και την επιμονή τους στάθηκαν δίπλα μου ως συνοδοιπόροι. Η υλικοτεχνική υποδομή και τα εγχειρίδια που μου παρείχε το φροντιστήριο μαζί με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ψυχολογική υποστήριξη ενδυνάμωσαν την προσπάθειά μου και θεμελίωσαν την υλοποίηση του στόχου μου.

Κοινοποίηση: