Μπέση Ηβάνα – Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη)

Με τη βοήθεια των καθηγητών του Φροντιστηρίου ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, τα τακτικά διαγωνίσματα και τις επιπρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που μας παρείχαν κατάφερα και εκπλήρωσα τον στόχο μου να περάσω στο Πανεπιστημιακό Τμήμα που επιθυμούσα. Αυτό δε θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξή τους, και γι’ αυτό τους ευχαριστώ πολύ.

Κοινοποίηση: