Μπετσάκος Κωνσταντίνος – Νομική (Κομοτηνής)

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ από την πρώτη στιγμή της μαθητικής μου σταδιοδρομίας αγκάλιασαν την προσπάθειά μου, προσφέροντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Μου παρείχαν όλη την απαραίτητη στήριξη με βιβλία και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ οι καθηγητές μου με στήριξαν γνωστικά, αλλά και με προετοίμασαν ψυχολογικά για την τελική δοκιμασία των εξετάσεων.

Κοινοποίηση: