Μπιτέρνας Ιωάννης – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Ευχαριστώ πολύ τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ για την άριστη προετοιμασία στη δύσκολη αυτή δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το άριστα οργανωμένο μάθημα, τα βιβλία που μας δόθηκαν και συνολικά το εκπαιδευτικό υλικό, η επαφή με τους καθηγητές και η ψυχολογική στήριξη που μας παρείχαν, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης συντέλεσαν αποφασιστικά στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία μου και τελικά στην επιτυχία!

Κοινοποίηση: