Χωλίδης Χρήστος – Ψυχολογία (Θεσσαλονίκης)

Επέλεξα τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ και δικαιώθηκα. Πέτυχα την εισαγωγή μου στη Σχολή της επιθυμίας μου, αφού κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια την οποία συντόνισαν με επιτυχία οι καθηγητές μου. Η άριστη συνεργασία μας μού έδωσε το κίνητρο να προσπαθήσω για το καλύτερο και να βελτιώσω τις επιδόσεις μου.

Κοινοποίηση: