Χριστοπούλου Εβελίνα – Νομική (Κομοτηνής)

Το Φροντιστήριο ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ συνέβαλε καθοριστικά στην εισαγωγή μας στις σχολές της επιλογής μας κατευθύνοντας και οργανώνοντας τον τρόπο προετοιμασίας και μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη πείρα και ο οργανωμένος τρόπος δουλειάς του διδακτικού προσωπικού του Φροντιστηρίου μάς βοήθησαν να αποκτήσουμε μεθοδικότητα και να αγαπήσουμε τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα. Πολύ σημαντική ήταν και η ψυχολογική συμπαράσταση των καθηγητών μας κατά τη δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού, αλλά και γενικότερα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ατυχίες σε τεστ και διαγωνίσματα και λάθη που κάναμε λόγω πίεσης δε στάθηκαν εμπόδιο στο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την επίτευξη των στόχων μας. Η προθυμία των καθηγητών να λύνουν τις απορίες μας, η δεξιότητα να μας ενθαρρύνουν και ο φιλικός τρόπος που μας αντιμετώπιζε ο υπεύθυνος γραμματείας, ο οποίος πάντα εξυπηρετούσε τα αιτήματά μας, δημιούργησαν κλίμα οικειότητας. Έτσι, η παραμονή στις εγκαταστάσεις του Φροντιστηρίου ήταν πάντα ευχάριστη, ενώ παράλληλα δεν αποκλίναμε από τη διδακτική διαδικασία.

Κοινοποίηση: