Δικτυακά διαγωνίσματα

Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών on-line διαγωνισμάτων, σε όλα τα μαθήματα με ερωτήσεις οι οποίες αντλούνται από Διαδικτυακή Τράπεζα Θεμάτων. Κάθε μάθημα είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες, έτσι ώστε ο μαθητής να ελέγξει τις γνώσεις και να εντοπίσει τις αδυναμίες του, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Δικτυακά Διαγωνίσματα

Γενικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ