Χρυσαφοπούλου Δήμητρα – Νομική (Κομοτηνής)

Η χρονιά των Πανελλαδικών Εξετάσεων υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική όχι μόνο όσον αφορά τον όγκο της ύλης των μαθημάτων, αλλά κυρίως λόγω της ψυχολογικής επιβάρυνσης και του άγχους που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Όμως, με την καθοδήγηση καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των καθηγητών μου στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου περνώντας στην Νομική Σχολή.

Κοινοποίηση: