Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Τα βιβλία μας έχουν εκπονηθεί από εξειδικευμένους, έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτικούς, με αναγνωρισμένο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, και είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η εμπειρία και η ποιότητα της διδασκαλίας μας είναι σημείο αναφοράς σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ο εκδοτικός οίκος ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ φημίζεται για την ποιότητα, την επιστημονική ακρίβεια και την συστηματοποίηση της γνώσης, που περιέχουν τόσο τα σχολικά μας βοηθήματα όσο και τα επιστημονικά μας συγγράμματα τα οποία απευθύνονται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό.

Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου,  2ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 2ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-618-5524-02-9, Σελίδες: 304

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου,  3ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 3ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-98-0, Σελίδες: 672

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου,  2ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 2ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-97-3, Σελίδες: 632

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου,  1ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Γ’ λυκείου, 1ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-96-6, Σελίδες: 592

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου,  1ος τόμος

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β’ λυκείου, 1ος τόμος

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-618-5524-00-5, Σελίδες: 544

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΥΣΙΚΗ, Α’ λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ, Α’ λυκείου

Μάντζιαρης Χρήστος

ISBN: 978-960-7016-99-7, Σελίδες: 712

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΑΛΓΕΒΡΑ (Τετράδιο Εργασιών) Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ (Τετράδιο Εργασιών) Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου

Χ. Σίσκας
Ι. Σέμπρος
Β. Μητσόπουλος

ISBN: 978-960-7016-51-5, Σελίδες: 174 Α4

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄, Β’ Λυκείου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄, Β’ Λυκείου

Κωνσταντίνος Παντούλας

ISBN: -, Σελίδες: 466

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 2ος τόμος

Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ
Επιμέλεια: Καρέογλου Κωνσταντίνος

ISBN: -, Σελίδες: 186

Διαβάστε περισσότερα
Εκδόσεις Μπαχαράκη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Γ΄ Λυκείου 1ος τόμος

Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ
Επιμέλεια: Καρέογλου Κωνσταντίνος

ISBN: -, Σελίδες: 198

Διαβάστε περισσότερα