Πανελλαδικές Εξετάσεις

Χρήσιμες Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, προσφέρουν έγκυρη, οργανωμένη και επίκαιρη πληροφόρηση, κατηγοριοποιημένη σε ομοειδείς ενότητες που αφορούν τα Θέματα και τις Λύσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τις Βάσεις εισαγωγής , τη λεπτομερή παρουσίαση όλων των Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων, τη λειτουργία και τη δομή του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ καθώς και διαδραστικών online διαγωνισμάτων για την εξάσκηση και αξιολόγηση των μαθητών.

Περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου από το 2000 μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή, όπως διαμορφώθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος για τους τελειοφοίτους του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ). Εδώ θα βρείτε το όνομα του κάθε τμήματος, το ίδρυμα και την πόλη όπου εδρεύει, την ομάδα προσανατολισμού στην οποία υπάγεται, τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντος, τον αριθμό των εισακτέων και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ταξινομημένα σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, αλφαβητικά και ανά ομάδα προσανατολισμού. Εδώ θα βρείτε για κάθε τμήμα και σχολή:

 • τα ιδρύματα και τις πόλεις όπου εδρεύουν.
 • τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών.
 • τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων.
 • τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.
 • τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας.

Αναλυτική, υπεύθυνη και έγκριτη πληροφόρηση για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου Λυκείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διαδικασία αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης, την εξεταστέα ύλη, το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο υπολογισμού μορίων και το μηχανογραφικό δελτίο.

Τα μόρια του υποψηφίου υπολογίζονται με βάση τις επιδόσεις του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (εφαρμογή για όλα τα επιστημονικά πεδία και τα ειδικά μαθήματα).

Διαδραστικά online διαγωνίσματα για την εξάσκηση και αξιολόγηση των μαθητών. Τα διαγωνίσματα διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο, για όλες τις τάξεις και τα γνωστικά αντικείμενα, με τη χρήση Διαδικτυακής Τράπεζας Θεμάτων. Το web test βαθμολογείται και χρονομετρείται αυτόματα από το λογισμικό. Με την ολοκλήρωση του, ο μαθητής λαμβάνει την επίδοση του και την επισήμανση των σωστών και των εσφαλμένων απαντήσεων.

Περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων όλων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή, όπως διαμορφώθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος για τους τελειοφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Εδώ θα βρείτε το όνομα του κάθε τμήματος, το ίδρυμα και την πόλη όπου εδρεύει, την ομάδα προσανατολισμού στην οποία υπάγεται, τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντος, τον αριθμό των εισακτέων και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ταξινομημένα σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, αλφαβητικά και ανά τομέα. Εδώ θα βρείτε για κάθε τμήμα και σχολή:

 • τα ιδρύματα και τις πόλεις όπου εδρεύει.
 • τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών.
 • τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων.
 • τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.
 • τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας.

Αναλυτική, υπεύθυνη και έγκριτη πληροφόρηση για την οργάνωση και την λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διαδικασία αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης, την εξεταστέα ύλη, το σύστημα πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο υπολογισμού μοριών και το μηχανογραφικό δελτίο.

Τα μόρια του υποψηφίου υπολογίζονται με βάση τις επιδόσεις του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (εφαρμογή για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες).

Διαδραστικά online διαγωνίσματα για την εξάσκηση και αξιολόγηση των μαθητών. Τα διαγωνίσματα διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο με την χρήση Διαδικτυακής Τράπεζας Θεμάτων. Το web test βαθμολογείται και χρονομετρείται αυτόματα από το λογισμικό. Με την ολοκλήρωση του, ο μαθητής λαμβάνει την επίδοση του και την επισήμανση των σωστών και των εσφαλμένων απαντήσεων.

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)

Περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου από το 2000 μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή, όπως διαμορφώθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος για τους τελειοφοίτους του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ). Εδώ θα βρείτε το όνομα του κάθε τμήματος, το ίδρυμα και την πόλη όπου εδρεύει, την ομάδα προσανατολισμού στην οποία υπάγεται, τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντος, τον αριθμό των εισακτέων και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ταξινομημένα σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, αλφαβητικά και ανά ομάδα προσανατολισμού. Εδώ θα βρείτε για κάθε τμήμα και σχολή:

 • τα ιδρύματα και τις πόλεις όπου εδρεύουν.
 • τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών.
 • τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων.
 • τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.
 • τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας.

Αναλυτική, υπεύθυνη και έγκριτη πληροφόρηση για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου Λυκείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διαδικασία αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης, την εξεταστέα ύλη, το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο υπολογισμού μορίων και το μηχανογραφικό δελτίο.

Τα μόρια του υποψηφίου υπολογίζονται με βάση τις επιδόσεις του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (εφαρμογή για όλα τα επιστημονικά πεδία και τα ειδικά μαθήματα).

Διαδραστικά online διαγωνίσματα για την εξάσκηση και αξιολόγηση των μαθητών. Τα διαγωνίσματα διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο, για όλες τις τάξεις και τα γνωστικά αντικείμενα, με τη χρήση Διαδικτυακής Τράπεζας Θεμάτων. Το web test βαθμολογείται και χρονομετρείται αυτόματα από το λογισμικό. Με την ολοκλήρωση του, ο μαθητής λαμβάνει την επίδοση του και την επισήμανση των σωστών και των εσφαλμένων απαντήσεων.

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Περιλαμβάνει τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις των θεμάτων όλων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Περιλαμβάνει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή, όπως διαμορφώθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος για τους τελειοφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Εδώ θα βρείτε το όνομα του κάθε τμήματος, το ίδρυμα και την πόλη όπου εδρεύει, την ομάδα προσανατολισμού στην οποία υπάγεται, τα μόρια του πρώτου και του τελευταίου επιτυχόντος, τον αριθμό των εισακτέων και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα ταξινομημένα σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, αλφαβητικά και ανά τομέα. Εδώ θα βρείτε για κάθε τμήμα και σχολή:

 • τα ιδρύματα και τις πόλεις όπου εδρεύει.
 • τον σκοπό, το περιεχόμενο και τη διάρκεια σπουδών.
 • τις επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων.
 • τις προοπτικές μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.
 • τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας.

Αναλυτική, υπεύθυνη και έγκριτη πληροφόρηση για την οργάνωση και την λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διαδικασία αξιολόγησης, προαγωγής και απόλυσης, την εξεταστέα ύλη, το σύστημα πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον τρόπο υπολογισμού μοριών και το μηχανογραφικό δελτίο.

Τα μόρια του υποψηφίου υπολογίζονται με βάση τις επιδόσεις του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (εφαρμογή για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες).

Διαδραστικά online διαγωνίσματα για την εξάσκηση και αξιολόγηση των μαθητών. Τα διαγωνίσματα διαμορφώνονται σε πραγματικό χρόνο με την χρήση Διαδικτυακής Τράπεζας Θεμάτων. Το web test βαθμολογείται και χρονομετρείται αυτόματα από το λογισμικό. Με την ολοκλήρωση του, ο μαθητής λαμβάνει την επίδοση του και την επισήμανση των σωστών και των εσφαλμένων απαντήσεων.