Ένστολα Επαγγέλματα / ΤΕΦΑΑ

Τα Φροντιστήριά μας προσφέρουν ολοκληρωμένη προετοιμασία στις Αθλητικές Δοκιμασίες των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των τμημάτων Φυσικής Αγωγής.

Αθλητικές Ημερίδες

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται αθλητικές ημερίδες με στόχο την αξιολόγηση των μαθητών στις προκαταρκτικές αθλητικές εξετάσεις. Η προετοιμασία των μαθητών πραγματοποιείται με το συνεργάτη – καθηγητή Φυσικής Αγωγής των Φροντιστηρίων μας κ. Χ. Μαυρίδη.

Σεμινάρια Ψυχομετρικών τεστ

Στο τέλος του σχολικού έτους, διοργανώνονται ενημερωτικά σεμινάρια για την προετοιμασία των υποψηφίων στα ψυχομετρικά τεστ των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Τα σεμινάρια παρουσιάζει ο συνεργάτης μας κ. Ν. Πουρσανίδης, Καθηγητής Πληροφορικής και απόστρατος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Βαθμολογία Αγωνισμάτων για ΤΕΦΑΑ

Επιλέξτε το αγώνισμα για να δείτε την βαθμολογία και τις αντίστοιχες επιδόσεις

ΔΡΟΜΟΣ 400m (Αγόρια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 μέχρι 52sec
19 52.1- 52.5
18 52.6- 53
17 53.1- 53.5
16 53.6- 54
15 54.1- 54.5
14 54.6- 55
13 55.1- 55.5
12 55.6- 56
11 56.1- 56.5
10 56.6- 57
9 57.1- 57.5
8 57.6- 58
7 58.1- 58.5
6 58.6- 59
5 59.1- 59.5
4 59.6- 60
3 60.1- 60.5
2 60.6- 61
1 61.1- 61.5
0 61.6 & άνω

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ (Αγόρια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 6.20m & άνω
19 6.19- 6.05
18 6.04- 5.90
17 5.89- 5.75
16 5.74- 5.60
15 5.59- 5.45
14 5.44- 5.30
13 5.29- 5.15
12 5.14- 5.00
11 4.99- 4.85
10 4.84- 4.70
9 4.69- 4.55
8 4.54- 4.40
7 4.39- 4.25
6 4.24- 4.10
5 4.09- 3.95
4 3.94- 3.80
3 3.79- 3.65
2 3.64- 3.50
1 3.49- 3.35
0 3.34 & κάτω

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος 6kg (Αγόρια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 14.00m & άνω
19 13.99-13.60
18 13.59-13.20
17 13.19-12.80
16 12.79-12.40
15 12.39-12.00
14 11.99-11.60
13 11.59-11.20
12 11.19-10.80
11 10.79-10.40
10 10.39-10.00
9 9.99- 9.60
8 9.59- 9.20
7 9.19- 8.80
6 8.79- 8.40
5 8.39- 8.00
4 7.99- 7.60
3 7.59- 7.20
2 7.19- 6.80
1 6.79- 6.40
0 6.39 & κάτω

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m (Αγόρια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 Έως 29.00sec
19 29.1- 30
18 30.1- 31
17 31.1- 32
16 32.1- 33
15 33.1- 34
14 34.1- 35
13 35.1- 36
12 36.1- 37
11 37.1- 38
10 38.1- 39
9 39.1- 40
8 40.1- 41
7 41.1- 42
6 42.1- 43
5 43.1- 44
4 44.1- 45
3 45.1- 46
2 46.1- 47
1 47.1- 48
0 48 & άνω

ΔΡΟΜΟΣ 200m (Κορίτσια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 μέχρι 26.5sec
19 26.6-27
18 27.1-27.5
17 27.6-28
16 28.1-28.5
15 28.6-29
14 29.1-29.5
13 29.6-30
12 30.1-30.5
11 30.6-31
10 31.1-31.5
9 31.6-32
8 32.1-32.5
7 32.6-33
6 33.1-33.5
5 33.6-34
4 34.1-34.5
3 34.6-35
2 35.1-35.5
1 35.6-36
0 36.1 & άνω

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ (Κορίτσια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 5.15m & άνω
19 5.14-5.00
18 4.99-4.85
17 4.84-4.70
16 4.69-4.55
15 4.54-4.40
14 4.39-4.25
13 4.24-4.10
12 4.09-3.95
11 3.94-3.80
10 3.79-3.65
9 3.64-3.50
8 3.49-3.35
7 3.34-3.20
6 3.19-3.05
5 3.04-2.90
4 2.89-2.75
3 2.74-2.60
2 2.59-2.45
1 2.44-2.30
0 2.29 & κάτω

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος 4kg (Κορίτσια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 11m & άνω
19 10.99-10.60
18 10.59-10.20
17 10.19- 9.80
16 9.79- 9.40
15 9.39- 9.00
14 8.99- 8.60
13 8.59- 8.20
12 8.19- 7.80
11 7.79- 7.40
10 7.39- 7.00
9 6.99- 6.60
8 6.59- 6.20
7 6.19- 5.80
6 5.79- 5.40
5 5.39- 5.00
4 4.99- 4.60
3 4.59- 4.20
2 4.19- 3.80
1 3.79- 3.40
0 3.39 & κάτω

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m (Κορίτσια)

Βαθμολογία Επίδοση
20 Έως 31.00sec
19 31.1 - 32
18 32.1 - 33
17 33.1 - 34
16 34.1 - 35
15 35.1 - 36
14 36.1 - 37
13 37.1 - 38
12 38.1 - 39
11 39.1 - 40
10 40.1 - 41
9 41.1 - 42
8 42.1 - 43
7 43.1 - 44
6 44.1 - 45
5 45.1 - 46
4 46.1 - 47
3 47.1 - 48
2 48.1 - 49
1 49.1 - 50
0 50 & άνω

Προκαταρκτικές Εξετάσεις
Στρατιωτικών σχολών,
Σχολών Αστυνομίας,
Πυροσβεστικής & Λιμενικού

Ψυχομετρική εξέταση

Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, διενεργούμενες από αρμόδια επιτροπή, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Υγειονομική εξέταση

Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και να είναι νόμιμα επικυρωμένες.

Αθλητική δοκιμασία

Για να κριθούν κατάλληλοι, οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν τα κατώτερα όρια επίδοσης στα παρακάτω αγωνίσματα.