Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ προσφέρουν τα παρακάτω προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

  • Διάγνωση των δεξιοτήτων και κλίσεων των μαθητών με την αξιοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού στα εργαστήρια Η/Υ.
  • Υποστήριξη των μαθητών αναφορικά με την επιλογή κατεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές επιθυμίες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς εργασίας.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε ολιγομελείς ομάδες μαθητών – γονέων.
  • Έκδοση έγκυρων ενημερωτικών εντύπων και CD-ROM με αντικείμενο τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  • Εξατομικευμένη αναλυτική παρουσίαση του τρόπου μοριοδότησης και εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. καθώς και συστάσεις επιλογής του κρίσιμου 6ου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.
  • Καθοδήγηση στη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου μέσω σεμιναρίων και προσωπικών συναντήσεων με τους μαθητές και τους γονείς.

Σεμινάρια συμβουλευτικής για την ψυχολογία των εξετάσεων.

Ειδικευμένοι ψυχολόγοι με εκπαιδευτικό προφίλ και εμπειρίες στη Συμβουλευτική μαθητών, αναλύουν τα αίτια εμφάνισης αγχωτικών συνδρόμων και συμπεριφορών, παρέχοντας σε γονείς και μαθητές χρήσιμες συμβουλές και τεχνικές για την αντιμετώπισή τους και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού: Career gate test

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος παρέχουν, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων σταδιοδρομίας EMPLOY, το Career Gate Test Κ.17, ένα φιλικό και έγκυρο εργαλείο για την ανίχνευση των κλίσεων, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων του μαθητή.

Το Career Gate Test K.17 είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ που καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο. Επίσης, επισημαίνει ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας.