Φωταρίδου Ζωή – Ψυχολογία (Ιωαννίνων)

Η οργανωμένη μελέτη, σε βάθος χρόνου, σε συνδυασμό με τη διάθεση μου για διάκριση και την πολύπλευρη συνδρομή των καθηγητών μου στα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ με οδήγησαν στην υλοποίηση ενός βασικού μου στόχου.

Κοινοποίηση: