Φωτιάδου Παναγιώτα – Νομική (Κομοτηνής)

Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη μετά την επίτευξη του στόχου μου και την είσοδό μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπορώ να αρνηθώ το γεγονός ότι υπήρξε μια δύσκολη χρονιά, με αρκετά εμπόδια και συνθήκες που με αποπροσανατόλισαν. Ευχαριστώ θερμά τους άριστους καθηγητές των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, οι οποίοι με το υψηλό γνωστικό τους επίπεδο στάθηκαν αρωγοί και με στήριξαν τόσο μαθησιακά όσο και ψυχολογικά, ώστε να μην αποκλίνω από τον αρχικό μου στόχο.

Κοινοποίηση: