Γιαννακούρου Στέλλα – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκης)

Ευχαριστώ τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, καθώς με τη δική τους καθοδήγηση πέτυχα να εισαχθώ στη Σχολή που επιθυμούσα στο ΑΠΘ. Οι καθηγητές μου με την εμπειρία και τη γνωστική τους κατάρτιση, τη μεθοδικότητα τους και την επιμονή τους στάθηκαν δίπλα μου ως συνοδοιπόροι. Η υλικοτεχνική υποδομή και τα βιβλία που μου παρείχε το Φροντιστήριο συμπλήρωσαν ένα ιδανικό πλαίσιο προετοιμασίας, ενώ ακόμη και την περίοδο της καραντίνας η εκπαιδευτική υποστήριξη ήταν αδιάλειπτη μέσω τηλεκπαίδευσης χωρίς να χαθεί καμία ώρα μαθήματος. Οι φιλικές σχέσεις που αναπτύξαμε στο Φροντιστήριο μέσα σε ένα περιβάλλον οικειότητας συνέβαλαν σταθερά στην αποφόρτιση από την πίεση και το άγχος, που δικαιολογημένα διακατέχει τους υποψήφιους.

Κοινοποίηση: