Τα σημεία υπεροχής

Νέα αντίληψη στη λειτουργία της μάθησης

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουμε αναπτύξει τη δική μας μεθοδολογία για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. Ο κάθε μαθητής αξιολογείται συστηματικά, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα κενά και οι αδυναμίες του, και εκεί να αποδοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. Η διδασκαλία ξεκινά πάντα από τα βατά θέματα και βήμα – βήμα οδηγείται στα πιο σύνθετα, από όπου με συνεχή εξάσκηση ο μαθητής φτάνει στην πλήρη κατανόηση. Οι καθηγητές μας έχουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συνδυαστικής και συνθετικής ικανότητας του μαθητή, που οδηγεί σε εμπέδωση της εξεταστέας ύλης και διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες.

Συμμετοχή και διάδραση

Το μάθημα στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ δεν είναι ποτέ μονότονο. Επιδιώκουμε ο μαθητής να συμμετέχει, να ρωτά, να απορεί. Είναι βασική μας κατεύθυνση να γεννάμε και να λύνουμε απορίες, ώστε η γνώση να διοχετεύεται ενεργά, οξύνοντας την κριτική αντίληψη και ικανότητα. Θέλουμε τμήματα ζωντανά, με παιδιά που απολαμβάνουν το μάθημα, πιστεύουν στον εαυτό τους και χτίζουν σχέσεις φιλίας και υγιούς συναγωνισμού. Σε συνεργασία με τους καθηγητές μας διευρύνουμε τους ορίζοντες και τις φιλοδοξίες των μαθητών μας.

Ευελιξία και προσαρμογή

Όλα τα προγράμματα σπουδών των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουν μελετηθεί, ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών μας. Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, κλειστά «γκρουπάκια», διήμερα ή τριήμερα προγράμματα προσαρμοσμένα στις προσωπικές επιθυμίες των μαθητών, εξατομικευμένη υποστήριξη με πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, on-line επικοινωνία για συμπληρωματική υποστήριξη και, πάνω από όλα, καθηγητές διαθέσιμοι να βοηθήσουν, να εξηγήσουν, να επαναλάβουν, ώστε οι ώρες του μαθήματος να αποδώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο.

Επανάληψη, Eπανάληψη, Eπανάληψη

«Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως» … οι συνεχείς επαναλήψεις είναι για μας ο κανόνας. Στα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ επανερχόμαστε με σύστημα σε όλα τα κεφάλαια της ύλης και ελέγχουμε διαρκώς την αφομοίωσή της. Τα επαναληπτικά test, οι ασκήσεις, τα on line ασκησιολόγια, οι εύχρηστες σημειώσεις, οι εκδόσεις μας πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, αλλά κυρίως τα τρίωρα γραπτά, εκτός ωρών διδασκαλίας, διαγωνίσματα προσομοίωσης, σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, έχουν στόχο την προσαρμογή, την εξοικείωση και, τελικά, την εμπέδωση της ύλης.

Υποστήριξη και ενθάρρυνση

Οι εξετάσεις είναι πάντα μια δοκιμασία στην οποία ο μαθητής πρέπει να αντεπεξέλθει και σε ψυχολογικό επίπεδο. Γι΄ αυτό στα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ψυχολογική του υποστήριξη. Σε σταθερή συνεργασία με εξειδικευμένους και καταρτισμένους ψυχολόγους στηρίζουμε και βοηθάμε τους μαθητές μας να διαχειριστούν το άγχος και την αγωνία των εξετάσεων. Δεν σταματάμε, όμως, εδώ. Η υποστήριξη συνεχίζεται με συστηματική παρακολούθηση της προόδου και επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, όταν διαπιστωθούν κενά, με τους καθηγητές πάντα δίπλα να ενθαρρύνουν, να βοηθούν, να ενεργοποιούν και να απελευθερώνουν ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις.

Παρακολούθηση και ενημέρωση

Αναγνωρίζοντας τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας στην επιτυχία του μαθητή, νιώθουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε συχνά και αναλυτικά γονείς και μαθητές, για τις επιδόσεις και την πρόοδό τους. Εκτός, βέβαια, από την προσωπική, άμεση πληροφόρηση, τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ προσφέρουν on-line επικοινωνία για την αξιολόγηση του κάθε μαθητή, ενώ ανά τετράμηνο οι γονείς καλούνται σε επίσημες εκδηλώσεις, για άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση.