Ηλιάδης Πέτρος – Νομική (Θεσσαλονίκης)

Ύστερα από δύο ιδιαίτερα απαιτητικές χρονιές, δράττομαι της ευκαιρίας να μιλήσω για το πόσο ευχαριστημένος και δικαιωμένος αισθάνομαι που αρχικά κατόρθωσα να εισαχθώ στο πανεπιστήμιο και κατά κύριο λόγο στη σχολή της επιλογής μου. Η επιτυχία αυτή δεν είναι αμιγώς προϊόν της έντονης προσπάθειας, αλλά και των αξιοσημείωτων πνευματικών, υλικών και ψυχολογικών εφοδίων των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ και των καθηγητών του, καθώς και του σχολείου μου! Σας ευχαριστώ πολύ!

Κοινοποίηση: