Κάψος Δημήτρης – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκης)

Μία από τις πιο περίεργες χρονιές ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ευχαριστώ τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, καθώς συνέβαλαν στην προετοιμασία μου, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ψυχολογικά. Τιμή μου και χαρά μου που είχα καταξιωμένους καθηγητές να με συμβουλεύουν και να με στηρίζουν !

Κοινοποίηση: