Καραβάνας Ανδρόνικος – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σερρών)

Ευχαριστώ πολύ τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ και ξεχωριστά κάθε έναν από τους καθηγητές μου για τη στήριξη και τη προετοιμασία που μου παρείχαν. Οι γνώσεις, η εμπειρία τους, η ψυχολογική υποστήριξη και η καθοδήγηση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού υπήρξαν αποφασιστικοί παράγοντες ώστε να καταφέρω να εισαχθώ στο Πανεπιστήμιο.

Κοινοποίηση: