Κατσιμάνης Κυριάκος – Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκης)

Η επιτυχία μου οφείλεται σε δύο παράγοντες. Αφ’ ενός στη συστηματική μελέτη με πολλές επαναλήψεις και αφ’ ετέρου στη στοχευμένη και συνεχή καθοδήγηση. Στο δεύτερο σκέλος καταλυτικό και ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ που με τους έμπειρους και υψηλά καταρτισμένους καθηγητές συνέδραμαν στην υλοποίηση του στόχου μου. Στο χώρο του Φροντιστηρίου νιώθαμε πως βρισκόμασταν σ’ ένα άκρως φιλικό και οικείο περιβάλλον και αυτό έκανε την εκπαιδευτική διαδικασία άνετη και αποδοτική.

Κοινοποίηση: