Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “ΓΝΩΣΙΣ”

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Προγράμματα Διοίκησης

Προγράμματα Διοίκησης

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Αεροπορικές Σπουδές

Αεροπορικές Σπουδές

Προγράμματα ΛΑΕΚ

Προγράμματα ΛΑΕΚ

Προγράμματα Πληροφορικής

Προγράμματα Πληροφορικής

Σεμινάρια Τουριστικού Κλάδου

Σεμινάρια Τουριστικού Κλάδου

Firstaid

Σεμινάριο Ασφαλείας

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας

Σεμινάριο Ομορφιάς - Αισθητικής

Σεμινάριο Ομορφιάς - Αισθητικής