Κεραμάρη Σοφία – Ψυχολογία (Θεσσαλονίκης)

Η επιτυχία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και σίγουρα δεν έρχεται τυχαία. Με επιμονή, οργανωμένο διάβασμα και την καθοδήγηση από τους καθηγητές μου στα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ υλοποίησα τον στόχο μου.

Κοινοποίηση: