Κοντσέ Μαριεντίνα – Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκης)

Η διετής φοίτησή μου στα Φροντιστήρια Μπαχαράκη έληξε με τον καλύτερο τρόπο ! Η επιτυχία μου είναι πλέον γεγονός και αποτελεί κράμα τόσο της σκληρής προσωπικής μου προσπάθειας όσο και της φερεγγυότητας του ονόματος των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ. Τώρα πλέον που πέτυχα το στόχο μου και είμαι φοιτήτρια σε Σχολή που επιθυμούσα, δεν θα μπορούσα να μην αναγνωρίσω την άρτια εκπαίδευση και υποστήριξη πάσης φύσεως που μου παρείχαν. Σας ευχαριστώ για όλα !

Κοινοποίηση: