Λιοτοπούλου Μαρία-Ελένη – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Η χρονιά των πανελλήνιων εξετάσεων είναι ιδιαίτερα απαιτητική και προϋποθέτει κατάλληλη συγκέντρωση και σημαντική οργάνωση, προκειμένου να οδηγήσει σε επιτυχία. Για καθέναν από εμάς τους μαθητές είναι δύσκολο να διαμορφώσουμε ένα αυστηρό πρόγραμμα μελέτης, πόσο μάλλον να το ακολουθούμε με συνέπεια. Σε αυτό βοήθησαν τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ. Σημαντική ακόμη υπήρξε η συμβολή της προσομοίωσης διαγωνισμάτων, μέσω των οποίων εξασκούμασταν στη λογική παρόμοιων θεμάτων με εκείνα που κληθήκαμε να επιλύσουμε στις εξετάσεις. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον και την υψηλή σε ποιότητα γνώση, που μας μετέφεραν οι καθηγητές μας, αποτέλεσαν σημαντικότατους παράγοντες τόσο για τη δική μου επιτυχία και την εισαγωγή μου στη σχολή που επιθυμούσα, όσο και για τη γενικότερη επιτυχία των μαθητών του φροντιστηρίου.

Κοινοποίηση: