Μαγούδη Αναστασία – Αστυφυλάκων

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ όλα ήταν εξαιρετικά. Η βοήθεια των καθηγητών, η σταθερή υποστήριξή τους, καθώς και η  συνολική οργάνωση των φροντιστηρίων συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία μου. Μου παρείχαν όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, με προετοίμασαν με κατάλληλα διαγωνίσματα για τις εξετάσεις, αλλά και με σεμινάρια για τα ψυχομετρικά τεστ. Ευχαριστώ για όλα.

Κοινοποίηση: