Σεφερίδου Μαρία – Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκης)

Η φοίτηση στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ και η υποστήριξη που έλαβα από τους καθηγητές τους με βοήθησαν καταλυτικά να εισαχθώ σε σχολή της επιλογής μου, στη Δασολογία του Α.Π.Θ. Η κατάλληλη προετοιμασία μου μέσα σε ένα ιδανικό για διδασκαλία χώρο, με την αξιοποίηση των βιβλίων των Φροντιστηρίων και τη χρήση διαδραστικών πινάκων συντέλεσαν αποφασιστικά στο να πετύχω το στόχο μου και σήμερα να εξελίσσομαι σε καλύτερο άνθρωπο σπουδάζοντας αυτό που επιθυμούσα.

Κοινοποίηση: