Μαυρίδης Άγγελος – Νομική (Θεσσαλονίκης)

Τα τακτικά διαγωνίσματα και οι προσομοιώσεις του Φροντιστηρίου ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ με βοήθησαν να εξοικειωθώ με το ύφος των εξετάσεων και να ελέγχω την πορεία μου κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχοντας έτσι απόλυτη επίγνωση του σημείου στο οποίο βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή και του πόσο απέχω από το στόχο μου, οργάνωσα το διάβασμα μου και είχα τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κοινοποίηση: