Μελετιάδης Αντώνης – Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σε μία δύσκολη χρονιά κατά την οποία η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν μονόδρομος, τα φροντιστήρια Μπαχαράκη επιβεβαίωσαν την άριστη οργάνωσή τους. Ο σωστός προγραμματισμός, η συνεχής ενθάρρυνση και η ψυχολογική υποστήριξη των έμπειρων καθηγητών σε συνδυασμό με τις τακτικές γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την προσήλωση μου στο στόχο μου. Η επιτυχία μου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διδακτική μεθοδολογία και την καθοδήγηση των καθηγητών μου και τους ευχαριστώ θερμά.

Κοινοποίηση: