Μάντζιαρης Χρήστος

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκα επί σειρά ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση ως καθηγητής στον φροντιστηριακό χώρο, ενώ στη συνέχεια είχα την ευθύνη της διεύθυνσης ως συνιδιοκτήτης φροντιστηριακού οργανισμού. Σήμερα ασχολούμαι με τη συγγραφή βοηθημάτων φυσικής για όλες τις τάξεις. Τα βοηθήματα εκδόθηκαν και κυκλοφορούν ήδη από τις «Εκδόσεις Μπαχαράκη», βοηθήματα για τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ Λυκείου.