Νάκος Βασίλης

Γνώρισα τη φυσική από αξιόλογους καθηγητές και συνεχίζω να την υπηρετώ διδάσκοντας με τις ίδιες αξίες. Το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ ήταν η αρχή μιας πορείας στον τομέα της συγκεκριμένης επιστήμης, η οποία μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια, καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις και διαρκή εξέλιξη του εκπαιδευτικού μου έργου, οδήγησε στη συνεργασία μου με τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ. Εδώ, σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και δημιουργικό, μπορώ να χρησιμοποιώ όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας ώστε να διευρύνω τις γνώσεις των μαθητών μου. Με πνεύμα ανήσυχο, πλαισιωμένος από άξιους συνεργάτες και ακολουθούμενος από μαθητές που θέτουν υψηλούς στόχους, μπορώ να υποστηρίξω στην πράξη το όραμα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού για μια εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της!