Παπαγεωργίου Δέσποινα – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Το Φροντιστήριο ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ με βοήθησε να επιτύχω τον στόχο μου και να εισαχθώ στη σχολή της πρώτης μου επιλογής. Όλοι οι καθηγητές ήταν πολύ υποστηρικτικοί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και πάνω απ’ όλα πρόθυμοι να λύσουν κάθε μου απορία. Έτσι, η δύσκολη αυτή χρονιά έγινε πιο υποφερτή, αφού υπήρχε πληρότητα στο εκπαιδευτικό υλικό που μας παρέδιδαν οι καθηγητές και απόλυτη οργάνωση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και στην περίοδο των εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Κοινοποίηση: