Πασχαλίδης Συμεών – Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκης)

Η προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη σε μένα ήταν πολυδιάστατη:

Οργάνωση της ύλης

Μεθοδολογία διαβάσματος

Κάλυψη αδυναμιών

Ψυχολογική υποστήριξη

Αίσθηση ασφάλειας.

Αυτά τα στοιχεία υπήρξαν και στις δύο περιόδους εκπαίδευσης τη δια ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως καθοριστικά. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων με πολλή προσωπική δουλειά οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα, που ήταν η είσοδός μου στη σχολή της πρώτης μου επιλογής, το τμήμα των Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Κλείνοντας, αυτή την αναδρομή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη που συνέβαλαν στην προσωπική μου επιτυχία.

Κοινοποίηση: