Ράτζα Μαρία – Χημικό (Θεσσαλονίκη)

Στην επιτυχία δε φτάνεις ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Σε όλη τη σχολική μου πορεία αγωνιζόμουν για το καλύτερο και έθετα στόχους. Τώρα που οι προσπάθειες μου δικαιώθηκαν νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ που με καθοδήγησαν σωστά και μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια για να ανοίξω τον δρόμο προς την επιτυχία.

Κοινοποίηση: