Σχέδιο

Τα Φροντιστήριά μας, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στα ειδικά μαθήματα, διαθέτουν σύγχρονο εργαστήριο γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου σε έναν ιδανικά διαμορφωμένο και καλαίσθητο χώρο διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων σχεδίου παρέχεται σε όλα τα κτίρια των Φροντιστηρίων μας.

Έμπειροι Καθηγητές Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας

Τα μαθήματα σχεδίου πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο εξοπλισμό. Οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι της Αρχιτεκτονικής και της Σχολής Καλών Τεχνών, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, εξειδίκευση στη ζωγραφική και έντονη δράση στο χώρο των Τεχνών.

Ολιγομελή Τμήματα

• Γ’ Λυκείου 6 ώρες/εβδομάδα
• Β’ Λυκείου 6 ώρες/εβδομάδα
• A’ Λυκείου 4 ώρες/εβδομάδα

Το εργαστήριο λειτουργεί με ολιγομελή τμήματα 4 έως 6 ατόμων τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες αρχαρίων και προχωρημένων σπουδαστών. Η φοίτηση πραγματοποιείται κατά τις ελεύθερες ημέρες των μαθητών. Αξιοποιούνται ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, έτσι ώστε η προετοιμασία στο σχέδιο να μην επιβαρύνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και τη μελέτη των μαθητών.

Γραμμικό σχέδιο.

Το αντικείμενο διδασκαλίας του γραμμικού σχεδίου αφορά: ασκήσεις γραμμογραφίας, παράσταση γεωμετρικών αντικειμένων σε κλίμακα, κλίμακες, όψεις, κατόψεις, τομές, σύνθεση γραμμάτων και αριθμών, τεχνικές σχεδίασης ειδικών θεμάτων και όλα τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στόχος της διδασκαλίας μας είναι η σωστή γνώση του τρόπου σχεδίασης σε κάθε τύπο θεμάτων και η εφαρμογή των σχεδιαστικών αρχών, έτσι ώστε ο υποψήφιος να ανταποκριθεί με επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Το γραμμικό σχέδιο προϋποθέτει καλή θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση. Η γνώση και η ανάπτυξη της δεξιότητας του υποψηφίου στο Γραμμικό Σχέδιο βελτιώνεται με την παρακολούθηση των μαθημάτων. Με την πρόοδο του μαθητή αυξάνεται η πολυπλοκότητα των αντικειμένων διδασκαλίας και σταδιακά προστίθενται τεχνικές σχεδίασης ειδικών θεμάτων.

Ελεύθερο σχέδιο

Το Ελεύθερο σχέδιο είναι μία εξέταση που στηρίζεται στη σωστή παρατήρηση, στη γνώση προοπτικής, στην τοποθέτηση τόνων και στη γνώση χρωματολογίου για τις Σχολές Καλών Τεχνών. Η μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος, η επιλεγμένη θεματολογία, η στενή επικοινωνία και η καθοδήγηση του υποψηφίου από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας, διασφαλίζουν την υψηλή επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το αντικείμενο διδασκαλίας περιλαμβάνει: Προοπτική, οργάνωση τοποθέτησης θέματος, κανόνες σκιάς, γραμμοσκίαση, χρήση τόνων και εφαρμογή αναλογιών.

Σχολές Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι με ειδικό μάθημα το σχέδιο

Α.Ε.Ι

  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τ.Ε.Ι

  • Γραφιστικής
  • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
  • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
  • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Τέχνης