Χασκούρτι Ανέστης – Φαρμακευτική (Θεσσαλονίκης)

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ η μεθοδικότητα και η οργάνωση της διδασκαλίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων καθιστούσαν το μάθημα πάντα αποδοτικό κι ενδιαφέρον. Πάνω απ’ όλα όμως η γνωστική κατάρτιση και το ενδιαφέρον των καθηγητών και η αγάπη όλων για τη δουλειά τους διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μου.

Κοινοποίηση: