Τσάκωνα Δέσποινα – Βιολογία (Θεσσαλονίκης)

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ οι γνώσεις και η μεθοδικότητα των καθηγητών, καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη προς τους μαθητές, με βοήθησαν να επιτύχω το στόχο μου. Τα βιβλία των εκδόσεων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, που κάλυπταν την κάθε απορία μου, η οργανωμένη διδασκαλία της ύλης και το ευχάριστο κλίμα των μαθημάτων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη σωστή προετοιμασία μου για τις εξετάσεις.

Κοινοποίηση: