Καρατζοβάλης Πέτρος – Νομική (Θεσσαλονίκης)

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ αποτέλεσαν την εκπαιδευτική δομή που είχε καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία μου. Οι κατηρτισμένοι καθηγητές, το οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης και το εξειδικευμένο διδακτικό υλικό ενορχήστρωσαν τις προσπάθειές μου να επιτύχω άριστα αποτελέσματα και να εισαχθώ με 19.503 μόρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 2012-2013.

Κοινοποίηση: