Τσουτρή Στελίνα – Νομική (Θεσσαλονίκης)

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ είχα όλα όσα χρειαζόμουν για να πετύχω τον στόχο μου: την αμέριστη προσοχή των καθηγητών, παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου με τη χρήση πλούσιου εποπτικού και ηλεκτρονικού υλικού, καθοδήγηση και συνεχή ώθηση για βελτίωση. Αν ξεκινούσα και πάλι, θα επέλεγα ξανά τα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ χωρίς επιφύλαξη.

Κοινοποίηση: