Πανώρης Αστέριος – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκης)

Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές στη διεύθυνση και σε όλους τους ανθρώπους των Φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ γιατί χάρη στην πολύτιμη στήριξη και συνεισφορά τους κατάφερα να πραγματοποιήσω το όνειρο της εισαγωγής μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αμέριστη υποστήριξή σε μαθησιακό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο σε συνδυασμό με τη μεθοδικότητα της διδασκαλίας και την αξιοποίηση ενός πληρέστατου εκπαιδευτικού υλικού αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία μου. Για όλα αυτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου !!!

Κοινοποίηση: