Νατσιόπουλος Θάνος – Φυσικό (Θεσσαλονίκης)

Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι συνδυασμός σκληρής προσωπικής δουλειάς και σωστής καθοδήγησης στη μαθησιακή διαδικασία την οποία απλόχερα μου πρόσφεραν οι έμπειροι και καταξιωμένοι καθηγητές μου στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ. Στην σωστή οργάνωση της ύλης και στις καθοριστικές επαναλήψεις, μεγάλο ρόλο έπαιξαν τα πλήρη και ενημερωμένα βοηθήματα και βιβλία των εκδόσεων των φροντιστηρίων. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κοινοποίηση: