Τσίβου Μαρία – Νομική (Θεσσαλονίκης)

Στα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ είχα όλα όσα χρειαζόμουν για να πετύχω τον στόχο μου: την αμέριστη προσοχή των καθηγητών, παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου με τη χρήση πλούσιου εποπτικού και ηλεκτρονικού υλικού, καθοδήγηση και συνεχή ώθηση για βελτίωση. Το εκπαιδευτικό υλικό που μου δόθηκε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα διαγωνισμάτων προσομοίωσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου μου.

Κοινοποίηση: