Βασιλειάδου Αναστασία – Ψυχολογία (Ιωαννίνων)

Η Γ΄ Λυκείου είναι μα απαιτητική χρονιά και, εκτός από την προσωπική μελέτη, χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να σε καθοδηγήσουν. Οι καθηγητές από τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ παρείχαν την απαραίτητη γνώση αλλά και στήριξη, καθώς καταλάβαιναν το άγχος και την πίεσή μας. Ήταν εκεί οποιαδήποτε στιγμή κι αν τους χρειάστηκα, για να με βοηθήσουν να πετύχω τον στόχο μου και σίγουρα είχαν καθοριστικό ρόλο στη επιτυχία μου. Παράλληλα, το Φροντιστήριο προσαρμόστηκε πολύ καλά στις νέες συνθήκες, κατά τις οποίες ήταν αναγκαία τα διαδικτυακά μαθήματα, κι έτσι μπορέσαμε οργανωμένα να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας .Σας ευχαριστώ πολύ!

Κοινοποίηση: